مذهبی- سیاسی -فرهنگی- تا لود شدن صبور باشید ممنون
 


نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه ششم فروردین ۱۳۹۴
زمان : 21:51
پیامک مادرشهید احمدی روشن درمورد توافق


توسايت تون بنويسيد مادر مصطفي ميگه تو توافق ها بچه منو كي برميگردونه


نویسنده : نیک فال
تاریخ : شنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۴
زمان : 2:7چيستان پيامبران

1- پيامبري را نام ببريد كه نخستين بار ساختمان كعبه را بناكرد؟ حضرت آدم

2- پيغمبري را نام ببريد كه نخستين عبارتگاه جهان را ساخت ؟  حضرت آدم

3- پيغمبري را نام ببريد كه اولين شاعر بود ؟ حضرت آدم

4- پيغمبري را نام ببريد كه نخستين انساني بود كه با قلم خط نوشت ؟ حضرت ادريس

5- كدام پيامبر اولين كسي بود كه علم ستاره شناسي را رواج داد؟ حضرت ادريس

6-  اولين كسي كه علم حساب را رواج داد كدام پيامبر بود ؟ حضرت ادريس

7-  اولين پيامبري كه دربرابر بت و بت پرستي قيام و مبارزه كرد چه نام داشت ؟حضرت نوح

8-  اولين شخصي كه از سگ به عنوان نگهبان استفاده كرد كدام پيامبر بود ؟ حضرت نوح

9-  اولين پيغمبري كه به پنج تن آل عبا متوسل شد كه بود ؟حضرت آدم

10- اولين پيامبري كه براي مصائب امام حسين (ع) اشك ريخت كه بود؟حضرت آدم

11- اولين پيغمبر كه داخل بهشت مي شود كيست ؟ حضرت محمد(ص)

12- پيامبري را نام ببريد كه نخستين كسي بود كه خياطي كرد و طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت ؟ حضرت ادريس

13- اولين پيغمبري كه نماز خواند كدام پيغمبر بود ؟ حضرت آدم

14- اولين پيغمبري كه روزه گرفت كه بود ؟ حضرت ابراهيم

15- اولين پيغمبري كه در راه خدا جهاد كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

16-  اولين پيغمبري كه خمس پرداخت كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

17- اولين كتاب آسماني بر كدام پيامبر نازل شد ؟ حضرت آدم

18- اولين كسي كه ترازو ساخت كدام پيغمبر بود ؟   حضرت شعيب(ع)

19- اولين كسي كه مهمان دعوت كرد كه بود ؟ حضرت ابراهيم

20- پيغمبري را نام ببريد كه اولين غذايش انگور بود ؟ حضرت آدم

21- اولين پيغمبري كه در روز قيامت شفاعت مي كند كيست ؟ حضرت محمد(ص)

22- اولين كسي كه در روز قيامت محشور مي گردد كدام پيامبر است ؟ حضرت محمد(ص)

23- اولين شخصي كه انگشتر به دست كرد ، كدام پيغمبر بود ؟ حضرت آدم

24- اولين كسي كه كفش به پا كرد كدام پيغمبر بود ؟ حضرت ابراهيم

25- اولين شخصي كه زره جنگي بافت كدام پيامبر بود ؟ حضرت داوود

26-  اولين پيغمبري كه فرزند دوقلو به دنيا آورد ؟ حضرت آدرم

27- پيغمبري را نام ببريد كه عذاب قومش اولين عذاب خداوند در روي كره  زمين بود ؟ حضرت نوح

28- دو پيغمبر نام ببريد كه در شكم مادر سخن مي گفتند ؟ حضرت يحيي و حضرت عيسي

29- دو پيغمبر نام ببريد كه در كودكي به مقام نبوت رسيدند ؟ عيسي و يحيي

30- پيامبري را نام ببريد كه يك روز هم در رحم مادر نبود ؟ حضرت آدم

31- پيامبري را نام ببريد كه دوران كودكي و نوجواني نداشت ؟ حضرت آدم

32- پيامبري كه در غار به دنيا آمد ؟ حضرت ابراهيم

33-  پيامبري را نام ببريد كه مادر دارد ، ولي پدر ندارد ؟ حضرت عيسي

34-پيغمبري را نام ببريد كه در گهواره با مردم سخن مي گفت ؟ حضرت يعقوب

35-پيغمبري را نام ببريد كه در كربلا به دنيا آمد ؟ حضرت عيسي

36-  پيغمبري را نام ببريد كه بيش  از همه مردم فرزند داشت ؟ حضرت آدم

 

القاب پيغمبران

1-              لقب كدام پيامبر «ذوالنون» (صاحب ماهي) است ؟ حضرت

2-             لقب كدام پيامبر «صاحب الحوت» (همنشين ماهي ) است ؟ حضرت يونس

3-             پيامبري را نام ببريد كه به او «كليم الله» (هم سخن خدا) مي گويند ؟ حضرت موسي

4-             پيامبري را نام ببريد كه به او «صادق الوعد» مي گويند ؟ حضرت اسماعيل

5-             پيغمبري را نام ببريد كه او را « مسيح» مي گفتند ؟ حضرت عيسي

6-             پيامبري را نام ببريد كه به او « ابوالضّيفان» (پدر ميهمانها) مي گويند ؟ حضرت ابراهيم

7-             پيامبري را نام ببريد كه به او « اسرائيل » مي گفتند ؟ حضرت يعقوب

8-             «شيخ الانبياء» (بزرگ و پير پيامبران) لقب كدام پيامبر است ؟ حضرت نوح

9-             پيامبري را نام ببريد كه به او « امين » مي گويند ؟ حضرت محمد

10-       پيامبري را نام ببريد كه او را « خليل الله» (دوست خدا) مي گويند ؟ حضرت ابراهيم

11-       پيامبري را نام ببريد كه او را «روح الله » مي گويند ؟حضرت عيسي

12-      پيغمبري را نام ببريد كه « خطيب الانبياء (سخنران پيغمبران) است ؟ حضرت شعيب

13-       لقب كدام پيامبر « ذبيح الله» (ذبخ شده در راه خدا ) است ؟ حضرت اسماعيل

14-       لقب كدام پيامبر « صفي الله) (برگزيده خدا ) است ؟ حضرت آدم

15-      «خاتم  الانبياء » لقب كدام پيامبر است ؟ حضرت محمد(ص)

16-      لقب كدام پيامبر «بني الله الحاكم» است ؟ حضرت داوود

17-      لقب كدام پيامبر «حشمت الله» است ؟ حضرت سليمان

18-      پيغمبري را نام ببريد كه كنيه او « ابومحمّد» است ؟ حضرت آدم

19-      كدام پيامبر را «ابوالبشر» مي گويند؟ حضرت آدم

20-      كدام پيامبر را «خليفه الله» (جانشين خدا) مي گويند ؟ حضرت آدم

21-       لقب كدام پيغمبر «صديق» (بسيار راستگو) است ؟ حضرت يوسف

22-       لقب كدام پيامبر به معني «سبزو خرم » است ؟ حضرت خضر

23-       نام كدام پيامبر به معني «رجوع كننده و روكننده به خدا » است؟ حضرت ايوب

24-       نام كدام پيامبر به معناي «نجات دهنده » است؟ حضرت عيسي و حضرت اليسع

25-       نام كدام پيامبر به معني «ستوده» است ؟حضرت محمد

26-       نام كدام پيامبر به معناي «زندگي بخش » است ؟ حضرت يحيي

1- دختری که در محراب، برای او از جانب خدا، غذایی آورده شده که بود؟

2- به مادر کدام انبیاء وحی نازل شد؟

3- دو زن نمونه از نگاه قرآن؟

4- دو زن که در قرآن به زشتی از آنها نام برده شده، کدامند؟

5- کدام سوره نام یک زن است و کدام سوره به معنای «زنان» است؟

6- کدام سوره، درباره یک زن نمونه است و آن زن کیست؟

7- کدام سوره قرآن است که سفارش شده زن‌ها آن را بیشتر بخوانند؟

8- کدام زن است که هیزم‌کش آتش جهنم است و در قرآن به او اشاره شده است؟

9- در قرآن به دختر یکی از پیامبران اشاره شده که با عفت و حیا گام برمی‌داشت؟

10- زنی که بدون پدرومادر به دنیا آمد، که بود؟

 

پاسخ‌ها:

 

1- دختری که از جانب خدا برای او غذا آورده شد، حضرت «مریم» بود.

2- به «مادر حضرت موسی» وحی شده است.

3- دو زن نمونه در قرآن: « آسیه » زن فرعون و «مریم» مادر حضرت عیسی(ع) هستند.

4- دو زن بد در قرآن: «زن نوح» و «زن لوط» هستند.

5- سوره‌ای که به نام یک زن است، سوره «مریم» است و «نساء» سوره است که به معنای «زنان» است.

6- سوره‌ای که درباره یک زن نمونه است، «کوثر» است.

7- سوره‌ای که سفارش شده زن‌ها آن را بیشتر بخوانند، سوره «نور»است.

8- «زن ابولهب» هیزم کش آتش جهنم است.

9- در قرآن از دختر حضرت شعیب(ع) به عفت و راه رفتن با حیا یاد شده است.

10 - زنی که بدون پدر ومادر به دنیا آمد «حوا» زن حضرت آدم(ع) است.


نویسنده : نیک فال
تاریخ : یکشنبه نهم آذر ۱۳۹۳
زمان : 18:48
هر سوالی از قران و پیامبران واهلبیت پیامبر دارید بپرسید جواب بدهم</p>


هر سوالی از قران واهلبیت پیامبر دارید بپرسید جواب بدهم


نویسنده : نیک فال
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳
زمان : 18:40
دانلود مداحی زیبایی با سنج وطبل از اکبر بابا زاده


دانلود کل فایلهای صوتی آلبوم در  یک فایل زیپ  

 

 

 Tefle Atshan            

 

Ali Akbar                  

 

Dakhil Amoo Jan      

 

Vafali Sarlashgar      

 

Gara Koynah           

 

Galmadi Abolfazl      

 

 

Ya Zeynab                          

 

Mahe Matam            

 

Ali Asghar                  

 

Sepahdarim              

 

Alamdar                   

 

Ali Akbar                   

 


نویسنده : نیک فال
تاریخ : چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۳
زمان : 18:31
دانلودمجله مداحان - شماره 2


 در این شماره :

1 - گزارش تصویری از هیئت های مطرح تهران

2 - راهنمای خرید باند ( acm )

3 - صدای خوب چه صدایی است !

4 - ضبط صدای جمعیت با میکسر دایناکورد .

  

نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 21:40
نوحه تركي- فارسي اربعين


((در سبک :عجب محشر یاراتدون کربلاده یا ابالفضل))

نوحه ی اربعین حسینی

چهل روز است حسین جان زینبت آواره گشته

تو را کشتند و بعدش خواهرت بیچاره گشتـــه

شب یلدای هجران          رسید آخر پایــــــــان

کنار قبر تو مـــــن           چه آرامم حسین جان

شهیدم حسین         غریبم حسین

بهارم یا حسین جان

---

یتیشدی زینبون کرب و بلایه ای حسینیم

گلوبدور اربعینونده عزایه ای حسینیم

گلوب زینب پریشان*غمین و زار و نالان

شفا وار تربتونده*اولار هر درده درمان

مجیبیم حسین* حبیبیم حسین

قراریم یا حسین جان

---

چهل روزه عزیزم روی ماهت را ندیدم

دعا کردم نمیرم تا مزارت را ببینــــــم

ببین قدم خمیده           الا ای سر بریده

فدایت زینب تو           کنار تو رسیــده

عزیزم حسین           غریبم حسین

نگارم یا حسین جان

شعر: اکبر پورآقا

 


نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 20:48
فارسي روي نوحه ها ونام مداحان كليك كنيد
نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 20:32
روي نوحه ها و مداح كليك كنيد
نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 20:0
شب هشتم محرم (شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ )


شب هشتم محرم (شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ )

روي نوحه ها و مداح كليك كنيد 

 

حاج طاهر قلندری - شجاعت امام حسین(ع)-روضه حضرت زهرا(س) (136) 

 

 

نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 19:52
شب تاسوعا (یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۳ )
نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 19:51
شب عاشورا (دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳ )


روي نوحه ها و مداح كليك كنيد 

شب عاشورا  (دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳ ) 

استاد حاج شهروز اردبیلی - حضرت ابوالفضل (ع) (178)

 

حاج طاهر قلندری - امام حسین (ع) - وداع با حضرت رقیه(س) (164)

 

 

نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 19:47
روي نوحه ها و مداح كليك كنيد


 

 روي نوحه ها و مداح كليك كنيد 

شام غریبان  (سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۳ ) 

استاد حاج شهروز اردبیلی - شام غریبان (12)

 

حاج طاهر قلندری - شام غریبان (19)

 

 

نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه پانزدهم آبان ۱۳۹۳
زمان : 19:44توی موج ابر و باد» را با صدای حامد جلیلی در وصف حضرت بقیة الله دانلود کنید توی موج ابر و باد، یه روزی مهدی میاد یه غروب آتشین که زمین ذوب حرارت خداست کوچه ها همه چراغون میشه باز، دیوارا آیینه بندون میشه باز نیمه شب از کوچه بیرون میشه باز، یا یه صبح سربی پر از غبار توی بهت انتظار... کوچه ها داد میزنن یکی اومد، جاده فریاد میزنه مهدی اومد لحظه ی حقیقت بشر میشه، شب غم سحر میشه اون که چشمای بشر منتظر ظهورشه، توی حوض عاشقی چهل چراغ نورشه یه غروب آتشین که زمین ذوب حرارت خداست، یه صدای ربنا ... دوباره دلامونو تکون میده، توی دست حس ما، لاله بوی خون میده .... شیعه ها مهدی میاد، با قطار واژه هاش، هممون رو می بره به صداقت صداش عاشقا مهدی میاد، واسمون گل میچینه، گل نرگس قشنگ به بهارمون میده خاطرات رنگارنگ، توی موج ابر و باد، یه روزی مهدی میاد توی موج ابر و باد، یه روزی مهدی میاد برای دانلود بر لینک زیر کلیک کنید: http://mastoor.ir/media/mahdi-miad.mastoor.ir.mp3
نویسنده : نیک فال
تاریخ : دوشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۳
زمان : 20:25
اصغـر3


یک تیر سه شعبه با خودش شر آورد

سقـای حسیـن را ز پـا در آورد

در حیرتم این تیـر که سقـا را کشت

حالا چه بلایی سـر اصغـر آورد


نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 18:49
علي اصغر2


عرشیان باب حوائج که خطابش کرند...

فرشیان جای ابا الفضل حسابش کردند

داشت کم کم به تکان های عمو  می خوابید
ناگهان هروله کردند و خرابش کردند

مادر اصغر شش ماهه خود اقیانوس است
«رب آب است به معنی و ربابش کردند»

شایدم او ملکی بود خدا میداند
که به مادر شدن شاه مجابش کردند

تشنگی بوده بهانش که به میدان برود
خواست سر-باز شود پا به رکابش کردند

قطره آبی شد و بر شانه بابا میرفت
تا که در دست پدر بود،  حبابش کردند

بی هوا مثل مدینه پسری را کشتند
او از ارباب چکیدست و گلابش کردند

به علی اصغر و ارباب نمیدانستم
او همان محسن زهراست ، جوابش کردند

مثل انگور حسین است ولی زود رسید
چیدنش از سر این شاخه، شرابش کردند

سیل اشکی ولی آنها که نمی فهمیدند
آب را در جلوی چشم تو آبش کرند

بس که در قلب حرم ولوله ای شد دیدی؟
کشتنت را چقدر پر تب و تابش کردند؟

بس که خورشید شد از تابش خود شرمنده
سوخت از سوز تو تا این که مذابش کردند

خون تو دست پدر بود که باران میشد
تا که بارید به خورشید، عذابش کردند

رنگ خورشید نه زرد است و نه قرمز شاید
در همان روز به خون تو خضابش کردند

و 2 پیکر به مزاری عجب استقبالی
جای او سینه باباست که خوابش کردند

و غزل ساخته ی دست علی اصغر شد
بس که دیوان عظیمیست، کتابش کردند

بس که گفتند و شنیدیم نمی از دریا

جگرم را ز همین شعر کبابش کردند


امیرحسام یوسفینویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 18:44
علي اصغر1


تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد 

هیچ کس حدس نمی زد که چنین سر برسد 

پدرش چیز زیادی که نمی خواست ، فرات 

یک دو قطره ضرری داشت به اصغر برسد ؟ 

با دو انگشت هم این حنجره میشد پاره 

چه نیازی به سه شعبه است که تا پر برسد 

خوب شد عرش همه نور گلو را برداشت 

حیف خون نیست بر این خاک ستمگر برسد ؟ 

خون حیدر به رگش ، در تب و تاب است ولی 

بگذارید به سن علی اکبر برسد 

دفن شد تا بدنش نعل نبیند اما 

دست یک نیزه برآن حلق مطهر برسد 

شعله ور میشود این داغ دوباره وقتی 

شیر در سینه بی کودک مادر برسد 

زیر خورشید نشسته ، به خودش میگوید 

تیر نگذاشت که آن جمله به آخر برسد 

نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 18:38
برنامه هیئت


هيئت امام سجاد(ع):

جشن میلادحضرت امام جواد(ع)وحضرت علی اصغر(ع)
5شنبه بعدازنمازمغرب وعشاء

 تبریزشهرك باغميشه خ شهريارخ استادجعفري باني جليليان


نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 13:0
مروری بر زندگی میرزا محمد تقی قمری دربندی


دیردی     درد    دلین    کردگار   یکتایه        

نه گوردی باشینون اوسته گوروندی بیر سایه

سئوال  قیلدی  که  ای قیدیمه قالان کیمسن     

 بو گونده سایه باشیم اوستونه سالان کیمسن

او سایه  صاحبی  عرض ایلدی که یا  مولا  

منم   بو  گونده   سنه   نوکر    اولماقا   اولا

مقرّب     حرم     خالق     جلیلم    من   

اولیدی  کاش   گوزوم   کور   جبرئیلم   من

بویوردی  حضرت  روح  الامینه  شاه امم

بو  سایه  سالماقیوا  بول  یقین    رضا  دگلم

گوتور   قنادیوی   لازم   دگل   منه سایه  

رواق    عرشیده    جدیم   دوروب  تماشایه

گوتور قنادیوی قوی چشمه چشمه  قان  آخسون    

 آتام   یارالاریما   ساق    عرشدن   باخسون

 بقیه در ادامه مطلب


ادامه مطلب...
نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 12:57
حاج نادر جوادی – وفات حضرت ام البنین(س) – شنبه ۲۳ فروردین 93


برگزار شده در : شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ – حسینیه اعظم مکتب العباس علیه السلام – تهران – عبدل آباد

.

.

۱٫ بنال ای دل ، دل عالم غمین است – فارسی دشتی دانلود صوتی (71) دانلود تصویری (93)

2. آل هاشیم اوینون زینتی بش فاطیمه دی – شعرخوانی دانلود صوتی (70) دانلود تصویری (71)

3. وقت او وقت اولدی گَلَ خانه ی مولایَ گَلین – شعرو روضه خوانی دانلود صوتی (70) دانلود تصویری (65)

4. قامتونن داخی غم رختینی سوی – شعرو روضه خوانی دانلود صوتی (56) دانلود تصویری (57)

5. اوغلون سارالان غنچه گُلَ بنزره – شاه بیت و زمزمه دانلود صوتی (46) دانلود تصویری (73)

6. گون باتدی گرور سن بالانون رنگی سارالدی – سینه زنی دانلود صوتی (50) دانلود تصویری (63)

7. روضه خوانی دانلود صوتی (66) دانلود تصویری (68)

8. نوحه خوانی جوشی دانلود صوتی (58) دانلود تصویری (52)

9. مزارَ گوز یاشی سوغات آپاردی ام البنین - شعرو روضه خوانی دانلود صوتی (51) دانلود تصویری (54)


نویسنده : نیک فال
تاریخ : جمعه دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳
زمان : 22:22
حضرت زهرا نوحه سی


 ال سينه ده حسرتله ئولن فاطمه لايلاي

 چوخ آغليوب آزوقتي گولن فاطمه لايلاي

جِبريل ائدن گويده اونون آديني ازبر

 درگاهينه حسرت آپاران گويده ملكلر

يئرده ئوز ايشين فضّه كنيزيله برابر

اللهه گوره ايوده بولن فاطمه لايلاي

 يازوقتي گُّلِ عمري سولان صحن چمنده

 آغلار گوزيلن ساكن اولان بيتِ حَزَنده

گوز ياشيني گُل صورتينه جاري ائدنده

 حيدر يوزين آهسته سيلن فاطمه لايلاي

 عزّت يارادان عالمه كاشانه ي عشقي

رشكِ ملك اوُلده اولان خانه ي عشقي

آخرده چكيب شعله يانان لانه ي  عشقي

 بلبل كيمي افغانه گلن فاطمه لايلاي

 ايثار ائلين عشق طريقينده نگاره

تقديم ائلين وار يوخوني محضر ياره

معصومه ي اوّل كه ئولوب سينه سي ياره

احوالينه  آغلاردي كفن فاطمه لايلاي

 گوي اهلينه تاثير ائلين رنج وملالي

مسجدده گئدوب نُطق ائلين سينه يارالي

 گون تك هاميا روشن اولان عِزّ و جلالي

بيرشمع تك آهسته سونن فاطمه لايلاي    

                                        

  درد دل مولا علی علیه السلام    

 

سس گلور،گوياعلي شاه ولا صحراده دور

سويليور يا فاطمه دردون دلِ شيداده دور  

 اي يامان گونده علينين ياوري باخ بيرمنه

 گور امیر بُت شکن الان نه اِستدعاده دور

 قويمشام قبره سني سندن قاباق من ئولموشم

روحيمي دفن ايلديم جسميمدي بو دنياده دور

 اي وفا سروی  ئوزون دورباخ بوكولموش قامته

گورهمان قامتدي بو،  يا شاخه ي افتاده دور؟

چوخ صبوريديم ولي يوردي بودنيا حيدري

يوردي بيرنحويله الان هرنَفَس ايذاده دور 

 رَخنه يتمز شانووه گرچه يانوبدوردرگهون

چون سنون شان ومقامون عالم بالاده دور

ايستي مسمارين يئري یاندیردی قلبي فاطمه

بيلمدي اود يا نديران شانون ذَوِالقُرباده دور

 آشنادورلاله لربوچولده سرتاسرمنه

چونكه حيدرهر گجه بيرقسمت صحراده دور

 نيليوم سنسيز منه زنداندي دنيا فاطمه

يوردي زندان روحيمي راحت ليگيم عقباده دور

چاه صحرايه دئديم آخرسوزومدور بوسنه

دولسا دنيا گرفرشتيله گوزوم زهراده دور

هرگجه زينب آچار سندن قالان سجّاده ني

اشك حسرت گورّرم اول گُل تك سولان سيماده دور

اودُعا ايلر حسن آغلارحسين آغلارسنه

آغليان گوزلر اوايوده زينب كبراده دور

"داورا"يازما بوغمدن اود دوتاردفتر يانار

بيراشاره بسدي چون عاقل گوزي ايماده دور

 

ای کلام توصفای روح من     غرق توفانم توهستی نوح  من

تکیه بردیوار ودر تا میکنی        رود اشکم را چودریا میکنی

منبع:http://davood2.blogfa.com


ادامه مطلب...
نویسنده : نیک فال
تاریخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲
زمان : 9:30
نویسنده : نیک فال
تاریخ : جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲
زمان : 18:32
فاطمه وعلی


از حضرت صادق علیه‌السلام پرسیدند: به چه سبب حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، فاطمه علیهاالسلام را در شب دفن نمود؟ حضرت فرمود: برای آن كه فاطمه علیهاالسلام وصیّت كرده بود كه آن دو مرد اعرابی كه هرگز ایمان به خدا و رسول نیاورده بودند، بر او نماز نخوانند.(علل الشرایع؛ ص185) از حضرت علی علیه السلام. از علت دفن فاطمه علیهاالسلام در شب پرسیدند؟ فرمود: زیرا كه او خشمناك بود


ادامه مطلب...
نویسنده : نیک فال
تاریخ : جمعه بیست و دوم آذر ۱۳۹۲
زمان : 18:32
طشت گذاری 92


برگزار شده در : محرم ۱۴۳۵ – مسجد جامع اردبیل – سینه زنان محله اوچدکان    ( باتشکر از استریو ملت اردبیل )

۱٫ بو علم لر که اسور کوچه خیاباندانلار – شعرخوانی دانلود صوتی (16) دانلود تصویری (20)

2. گینه یارب اوجالوب گولر غم مرثیه سی – شعر خوانی دانلود صوتی (15) دانلود تصویری (14)

3. چوخلاری بوردا اسیر غم دوراندی اوقول – شعرخوانی دانلود صوتی (11) دانلود تصویری (14)

4. زینب تز گَل حراییمه اصغر اوخلاندی باجی – زمزمه خوانی دانلود صوتی (11) دانلود تصویری (11)

5. گِتدی زهرا حضورینَ الان نیسکیلی بالام – سینه زنی دانلود صوتی (14) دانلود تصویری (9)

6. ای منیم دادِخواهیم الله – سینه زنی جوشی دانلود صوتی (9) دانلود تصویری (10)

7. ظهر عاشورا کمک سیز قالدی شاهنشاهِ دین – شعر خوانی دانلود صوتی (12) دانلود تصویری (13)


نویسنده : نیک فال
تاریخ : جمعه پانزدهم آذر ۱۳۹۲
زمان : 8:19
آدرس هیئت امام سجاد تبریز


روز

تاريخ

مناسبت

باني آقايان

آدرس بنشاني پرچم

5شنبه

14/9/92

2صفر

صابري

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ استاد جعفري استاد جعفري دوم

شنبه

16/9/92

شب شهادت حضرت رقيه

صادقي

تبريز-شهرك باغميشه ميدان اطلس مجتمع شمايل

1شنبه

17/9/92

شام غريبان حضرت رقيه

بهنام فتحي

تبريز-شهرك باغميشه خ ميثاق 4

5شنبه

21/9/92

9صفر

بهزاد حسن پور

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ پرديس 4

5شنبه

26/9/92

16صفر

نوري اصل

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريار

1شنبه

1/10/92

شب اربعين

كياوري

تبريز-شهرك بارنج روبروي مسجدخ شهريار

2شنبه

2/10/92(8صبح)

صبح اربعين

مروتدل

تبريز-شهرك باغميشه ميدان اطلس كوي دانش

2شنبه

2/10/92

عصر اربعين

فكورنيا

تبريز-شهرك باغميشه ميدان اطلس مجتمع شمايل

5شنبه

5/10/92

23صفر

نظري

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ استاد جعفري

3شنبه

10/10/92

رحلت پيامبر

هيئت امام سجاد(ع)

مشهد صحن رضوي

5شنبه

12/10/92

شهادت امام رضا

هيئت امام سجاد(ع)

مشهد صحن رضوي

5شنبه

19/10/92

شب شهادت امام حسن عسكري

ارباطاني

آخر عباسي روبروي پارك ميخك آخر كوچه شير سوار

5شنبه

26/10/92

ايام ولادت پيامبر

مهري

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ استاد جعفري

5شنبه

3/11/92

21ربيع الاول

مرامي

تبريز-شهرك باغميشه ميدان اطلس كوي دانش

5شنبه

10/11/92

28ربيع الاول

نوروزمحمدي

تبريز-شهرك باغميشه بالاتر از خانه چوبي كوي شمشاد 3

5شنبه

17/11/92

6ربيع الثاني

عزتي

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ استاد جعفري

5شنبه

24/11/92

13ربيع الثاني

عبيدي

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ استاد جعفري

5شنبه

1/12/92

20ربيع الثاني

فتحي

تبريز-شهرك باغميشه بالاتر از خانه چوبي جنب پارك بانوان خ گلستان

5شنبه

8/12/92

27ربيع الثاني

جليليان

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارآخرخ استاد جعفري

5شنبه

15/12/92

شب ولادت حضرت زينب

رياضي خواه

تبريز-شهرك باغميشه خ شهريارخ عارف نارون شرقي

5شنبه

23/12/92

شب شهادت حضرت زهرا

خردمند

تبريز-شهرك باغميشه روبروي پمپ بنزين كوي فرشته خ صنوبر2

جمعه

15/1/92

شهادت حضرت زهرا

مختاري

تبريز-شهرك باغميشه شيت يك ايستگاه مسجد اول صفاي 5

 


نویسنده : نیک فال
تاریخ : چهارشنبه سیزدهم آذر ۱۳۹۲
زمان : 5:51مجلس اولين سالگرد درگذشت حاج زين العابدين نيك فال فردا روزجمعه ازساعت10الي12درمسجد الزهراواقع درشهرك باغميشه ميدان اطلس برگزارميگردد

هیئت هفته آینده :۵شنبه۱۴/۹/۱۳۹۲ساعت9تا11شب درتبریزشهرك باغميشه خیابان شهریارخیابان استادجعفري خیابان استادجعفري دوم منزل حاج آقا صابری


نویسنده : نیک فال
تاریخ : پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲
زمان : 20:7
مداحی ارسالی شماره ۱ مداح : حاج محمدباقر منصوری / عنوان : معجزه سقا


از قسمت دانلود میتوانید استفاده نمائید

مداحی ارسالی شماره ۱

مداح : حاج محمدباقر منصوری / عنوان : معجزه سقا / فرستنده : ابوالفضل / پیام فرستنده : نحوه عنایات حضرت ابوالفضل به یک پسر معلول را در قالب شعر ترکی بیان می کند . من را هم دعا کنید آخه من هم از ناحیه پا معلولم و اسمم ابوالفضل هست دعا کنید مانند آن پسر شفا یابم اجرکم عندالله

دانلود صوتی (263)


نویسنده : نیک فال
تاریخ : یکشنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲
زمان : 8:14
شب قدر

 
فراز 59 دعای جوشن کبیر

اى دوست آنکس که دوستى ندارد
اى طبیب آن کس که طبیبى ندارد
اى پاسخ ده آن کس که پاسخ ده ندارد
اى یار دلسوز آن کس که دلسوزى ندارد
اى رفیق آن کس که رفیق ندارد
اى فریادرس آن کس که فریادرسى ندارد
اى راهنماى آنکه راهنمایى ندارد
اى مونس آنکس که مونسى ندارد
اى ترحم کننده آن کس که ترحم کننده اى ندارد
اى همدم آن کس که همدمى ندارد


نویسنده : نیک فال
تاریخ : دوشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۲
زمان : 19:21
شنیدنیه التماس دعا


 

2. دیلیم غمونده اوجالدوب شراره یازینب – شعرخوانی دانلود صوتی (73) دانلود تصویری (63)

3. چکورم حسرت اودور – روضه خوانی دانلود صوتی (73) دانلود تصویری (72)

4. روضه خوانی دانلود صوتی (57) دانلود تصویری (75)

5. گل قارداش حسین شام زینب یولیوی-سینه زنی دانلود صوتی (90) دانلود تصویری (90)

6. روضه خوانی دانلود صوتی (49) دانلود تصویری (62)

7. حسین جان بو شهر غربت دَ – نوحه جوشی دانلود صوتی (65) دانلود تصویری (56)

8. روضه خوانی دانلود صوتی (58) دانلود تصویری (54)

9. آدولا من دیل آشمیشام – امام رضا علیه السلام دانلود صوتی (57) دانلود تصویری (59)


نویسنده : نیک فال
تاریخ : یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲
زمان : 15:55
حاج سیدمحمد عاملی – ایام فاطمیه ۹۲ – ۲۲ فروردین


برگزار شده در : پنجشنبه  ۲۲ فروردین ۱۳۹۲ – هیئت جوانان اصحاب الحسین علیه السلام – مسجد اعظم حضرت ابوالفضل علیه السلام

۱٫ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْتَاحا لِذِکْرِهِ -عربی خوانی صوتی (117) تصویری (105)

2. از آن روزی که گردیدی بیابان گرد-شعرخوانی امام زمان صوتی (132) تصویری (119)

3. گینه بیرهفته سایدوم جمعه گلدی گلمدون سن-زمزمه امام زمان صوتی (164) تصویری (128)

4. من بتولم دختر پیغمبرم-شعر و روضه خوانی صوتی (122) تصویری (104)

5. گون اوگون اولدی غرض ساتدی او محنتلی زمان-شعر و روضه خوانی صوتی (113) تصویری (106)

6. ننه ننه جان ننه باغریم اولوب قان ننه-زمزمه صوتی (156) تصویری (110)

7. آسمانی روحینَ سن شهپر پروازی دون-روضه خوانی حضرت عباس(ع) صوتی (159) تصویری (100)

8. آه و واویلا آغلاما مولا گل عم اوغلی یا علی جان اوستدی زهرا – سینه زنی صوتی (132) تصویری (96)

9. روضه خوانی بین سینه زنی صوتی (130) تصویری (97)

10. فاطمه محرم اسراریم اولوب – سینه زنی جوشی صوتی (126) تصویری (96)

11. دنیاست و قطره ای و دریا زهرا صوتی (102) تصویری (81)

12. هارداسان آی ننه سسلَرَم وای ننه – زمزمه صوتی (154) تصویری (117)


نویسنده : نیک فال
تاریخ : یکشنبه ششم مرداد ۱۳۹۲
زمان : 12:45


مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
Design By : Ashoora.irدانشنامه عاشورا

روزشمار محرم عاشورا


پایگاه جامع عاشورا